Seçim bizim

Son günlerde “demokrasi kültürü” sepetine herkes kendine göre kelime öbeklerini sığdırmaya çalışsa da, Oy ve Ötesi’nin bu kültürle kast ettiği, toplumu oluşturan farklı görüşteki bireylerin birbirleriyle iletişime açık olduğu, birbirlerinin varlıklarına saygı gösterdiği bir toplum yapısı içerisinde hukuku ve yasaları esas alan, çok sesli, eşitlikçi bir toplumsal kültür.

Seçim bizim

Son günlerde “demokrasi kültürü” sepetine herkes kendine göre kelime öbeklerini sığdırmaya çalışsa da, Oy ve Ötesi’nin bu kültürle kast ettiği, toplumu oluşturan farklı görüşteki bireylerin birbirleriyle iletişime açık olduğu, birbirlerinin varlıklarına saygı gösterdiği bir toplum yapısı içerisinde hukuku ve yasaları esas alan, çok sesli, eşitlikçi bir toplumsal kültür.